top of page

The Choice Is Yours!

Updated: Mar 5, 2021"ทางเลือก" คือเครื่องมืออันทรงพลังที่สุด ที่เราทุกคนมีอยู่กับตัว ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ล้วนขึ้นอยู่กับ "หนทาง" ที่เราเลือกเดิน . เราทุกคนอยู่ในโลกที่มี "ความเป็นไปได้" อันไร้ขีดจำกัด ทุก ๆ "เส้นทาง" ที่เราเลือกมันจะ "ปิดประตู" โอกาสอื่น ๆ ไปอีกนับไม่ถ้วน... แต่ในขณะเดียวกันก็ "เปิดประตู" ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อีกนับไม่ถ้วนเช่นกัน ให้กับเราเสมอ . "เรื่องสำคัญ" ที่หลายคน "ไม่ทราบ" ก็คือ เราทุกคนล้วนมีอำนาจที่จะ "เปลี่ยนชีวิต" ไปในทิศทางใดก็ได้ เมื่อใดก็ได้ ตามที่ใจปรารถนา ด้วยกับการ "เลือกหนทางที่ถูกต้อง" เพียงครั้งเดียว . ตอนที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างคุณมาเป็นมนุษย์ พระองค์ได้ทรงมอบ "อำนาจอันยิ่งใหญ่" นั้น ไว้กับตัวคุณแล้วตั้งแต่แรก... มันอยู่ในมือคุณ . มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับ ว่าจะใช้ "อำนาจ" นั้นหรือไม่ และถ้าใช้... จะใช้มัน "อย่างไร" . มีผู้คนมากมาย ที่ใช้ "พลังอันยิ่งใหญ่" นี้ "ทำร้าย" และ "ทำลาย" ตัวเอง โดยการเลือกคบแต่คนแย่ ๆ ใช้เวลาเปล่าประโยชน์ ทานอาหารห่วย ๆ หรือแย่ไปกว่านั้น คือ "บ่อนทำลาย" ตัวเองทุกวิถีทางทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกวี่ทุกวัน จน "พลังชีวิต" แทบไม่เหลือ .

หรือคุณจะเลือกใช้ "พลังอันยิ่งใหญ่" อันเดียวกันนี้ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง อ่านหนังสือดี ๆ คบคนที่นำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี หาความรู้ใหม่ ๆ ฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ทำความรู้จักคนใหม่ ๆ เปิดใจให้กว้างมองหาและรับรู้สิ่งดี ๆ รอบตัว ที่รับรองได้ว่าหากคุณเปิดใจมองหาอย่างแท้จริงแล้ว จะพบว่า "สิ่งดี ๆ" นั้นมีอยู่รอบตัวคุณมากมายกว่าที่คิดมากนัก 

ไม่ว่าคุณจะ "พอใจ" ในจุดที่คุณยืนอยู่วันนี้หรือไม่... ขอให้รู้ไว้เถอะ สิ่งที่พาตัวคุณมายืนในจุดนี้... ก็คือ "ทางเลือก" ที่คุณเลือกเดินทั้งสิ้น . T h e C h o i c e I s Y o u r s ! มั น เ ป็ น เ ช่ น นั้ น ต ล อ ด ม า ... แ ล ะ มั น จ ะ เ ป็ น เ ช่ น นั้ น ต ล อ ด ไ ป ... . มารุต เมฆลอย นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต

34 views0 comments

Services/บริการ 

งานแปล และงานเขียนเชิงโฆษณา

บริการล่ามและพิธีกรสองภาษา

งานแปลและงานเขียนเชิงธุรกิจ

ถอดสคริปต์จาก VDO/DVD และแปลสคริปต์

ปรึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดตัวอีเว้นท์

bottom of page