top of page
  • Writer's pictureMarut

เพราะคนต่อไปที่จะต้องจากไป...อ า จ เ ป็ น เ ร า

Updated: May 19, 2020ลองนึกให้ดี จะพบว่า ปัญหาเกือบทุกอย่างบนโลกใบนี้ เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นึกถึงและให้ความสำคัญแต่กับ "ชีวิตก่อนความตาย" ซึ่งเป็นเพียง "เวลาเพียงชั่วคราว" ที่เราอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้น

.

แต่ในทางตรงข้าม เรากลับนึกถึงและให้ความสำคัญกับ "ชีวิตหลังความตาย" กันน้อยเหลือเกิน ไม่คำนึงว่า สิ่งที่เราทำ "ก่อนตาย" จะส่ง ผลอย่างไรบ้างกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา "หลังความตาย"

.

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว "ความตาย" อยู่ใกล้เรามากเหลือเกิน ลองถามตัวเองดูก็ได้ ว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ข่าวคราวคนที่เรารู้จัก เพื่อนฝูง หรือแม้แต่ญาติพี่น้องคนในครอบครัว จากเราไปกี่คนแล้ว? และคนต่อไปที่จะต้อง "จากไป" เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็น "ตัวเราเอง"?


Click ลิงค์นี้เพื่อรับชมวิดิโอ...

https://photos.google.com/share/AF1QipMOgR3WBJugf5m8jjUvt22Ji2oV_l1jPKN6bNzBybTiuevHf9SEgA0OegbYcGGzfQ/photo/AF1QipP75gt7UYMy2D96NKSi9CbVrCMvb24pXATD8Agj?key=emRpYWctUjJqRGVtRklfa29lSkpQUEJfYWlYbHdn

.

คนเหล่านั้น ก็ไม่ต่างกับหลาย ๆ คนในวิดีโอนี้ คือ "ไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังจะตาย" และเมื่อ "ไม่ได้คิด" ก็จะไม่มี "การเตรียมพร้อม" และสิ่งที่หลาย ๆ คนก็รู้ แต่เลือกที่จำทำเป็นลืม ๆ และไม่อยากคิดถึงมัน ก็คือ "ความตาย" คือการเดินทางที่ทำได้เพียง "ครั้งเดียว" ไปแล้ว ย้อนกลับมาแก้ไขใหม่ กลับมา "เตรียมตัวให้พร้อมใหม่" ไม่ได้อีกแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีอำนาจ มีเงินทองล้นฟ้าแค่ไหน จะขอ "ซื้อเวลา" เพิ่มอีกสัก 1 นาที ก็ทำไม่ได้...

.

"อิสลาม" สอนให้มนุษย์ "ศรัทธามั่น" ใน "โลกแห่งความตาย" ซึ่งจะเป็น "โลกแห่งการตอบแทน" ที่แท้จริง ณ ที่แห่งนั้น คือที่ที่ "ความยุติธรรม" ที่แท้จริง ที่อยู่เหนือกฎหมายใด ๆ จะปรากฎ ใครทำสิ่งใดไว้ จะได้รับการตอบแทนตามนั้นอย่างแน่นอนและครบถ้วน

.

สำหรับคนดีที่คิดและทำแต่สิ่งที่ดี แน่เหลือเกินว่า "ความตาย" สำหรับคนเหล่านั้นจะเป็นเพียง "สะพาน" ที่เชื่อม "ตัวเขา" กับ "รางวัลอันหอมหวานและงดงาม" ที่รอเขาอยู่ สำหรับคนเหล่านี้ เขาคือคนที่ "พร้อมเสมอ" สำหรับความตาย และคนเหล่านี้ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ต้อง "กลัวความตาย"

.

ในทางตรงข้าม คนที่อธรรมคนอื่น คนที่ทำทารุณกรรมคนอื่นทั้งกาย วาจา และจิตใจ คนที่คิด พูด และทำในสิ่งที่ไม่ดี นอกจากเขาจะ "ทุกข์" ตั้งแต่เวลาที่มีชีวิตบนโลกใบนี้แล้ว เมื่อเวลาแห่งการตอบแทนที่แท้จริงมาถึง เขาจะได้พบว่า "สิ่งที่เขาคิดว่ามันแย่และเลวร้ายที่สุดแล้วบนโลกใบนี้ มันอาจจะไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่รอเขาอยู่ในโลกหน้า" อย่างแน่นอน

.

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงยืนยันไว้ในอัลกุรอานซูเราะฮฺอาละอิมรอน ส่วนต้นของอายะฮฺที่ 185 ไว้ว่า

.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ “ทุกๆชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตาย”

.

และในซูเราะฮฺอันนิซาอ์ ส่วนต้นของอายะฮฺที่ 78 ว่า

.

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

.

“ไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ ณ ที่แห่งหนตำบลใดก็ตาม ความตายก็จะมาถึงพวกเจ้า แม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านมั่นคง แข็งแรงขนาดไหนก็ตาม”

.

การบรรยายเรื่อง "ความตายฉับพลัน" ที่ได้ฟังเช้านี้ทาง White Channel โดย อ.นอีม วงศ์เสงี่ยม Naeem Ubbas และ อ.บุคอรี อั๊ลกะรีมี Bukhari Alkareme ทำให้นึกถึง "บุคคลอันเป็นที่รัก" ที่จากไปแล้ว และเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนบทความนี้ หากข้อเขียนนี้จะมีคุณประโยชน์ต่อไปกับผู้ผ่านมาอ่านท่านใด ขอให้ความดีส่งต่อถึง "คุณแม่ของผม" ที่จากไปแล้ว อาจารย์ทั้งสองท่านผู้เป็นเจ้าของแรงบันดาลใจ และเจ้าของวิดีโอชิ้นนี้ ที่ทำมาได้ "ทรงพลัง" มาก ๆ ช่วยเตือนใจผมได้เป็นอย่างดี

.


คิดว่าทุกท่านที่ได้ดูวิดีโอนี้จนจบ และอ่านมาถึงบรรทัดนี้ น่าจะมี "วิธีคิด" กับ "ชีวิตที่เหลืออยู่" เปลึ่ยนไปบ้าง ไม่มากก็น้อยครับ


 

เ พ ร า ะ ค น ต่ อ ไ ป ที่ ต้ อ ง จ าก ไ ป...

อ า จ เ ป็ น เร า

แ ล ะ เ ว ล า นั้ น อ า จจ ะ เ ป็ น ไ ด้ ใ น ทุ ก

วิ นา ที


มารุต ไฟซอล เมฆลอย

นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต

 

 


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Services/บริการ 

งานแปล และงานเขียนเชิงโฆษณา

บริการล่ามและพิธีกรสองภาษา

งานแปลและงานเขียนเชิงธุรกิจ

ถอดสคริปต์จาก VDO/DVD และแปลสคริปต์

ปรึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดตัวอีเว้นท์

bottom of page