top of page

"คนไทยส่วนใหญ่ 88% มีเงินฝากไม่เกิน 5 หมื่นบาท"


"คนไทยส่วนใหญ่ 88% มีเงินฝากไม่เกิน 5 หมื่นบาท"

.

วันนี้ไปอ่านเจอข่าวหนึ่งมา... น่าสนใจมากครับ

.

จากการเปิดเผยของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันนี้คนไทยทั่วประเทศมีบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมด 83 ล้านบัญชี

.

- คนไทยส่วนใหญ่ 88% (73 ล้านบัญชี) มีเงินฝากไม่ถึง 5 หมื่นบาท!!!

- 3 ล้านบัญชี มีเงินฝากตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท

- กว่า 4 ล้านบัญชี มียอดเงินตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท

- กว่า 900,000 บัญชี มียอดเงินตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาท

- มีอยู่เพียง 900,000 บัญชี หรือคิดเป็น 1% ของทั้งหมดเท่านั้น ที่มียอดเงินมากกว่า 1 ล้านบาท

.

แต่ที่น่าสนใจที่สุด... คือคนในกลุ่ม Top 1% นี้

มียอดเงินรวมกันเกือบ 5 ล้านล้านบาท!!!

.

คุณอยู่ตรงส่วนไหนของกลุ่มนี้ คงพอจะตอบตัวเองกันได้ครับ

แต่ที่แน่ ๆ ประเทศไทยคือดินแดนที่ "รวยกระจุก... จนกระจาย" ของจริง!

.


ตราบใดที่รัฐบาลไม่จริงจังจริงใจกับการหานโยบาย

มาเพื่อสร้าง Wealth Distribution ที่เหมาะสม

สร้างวิธีคิดสู่ความสำเร็จ

สร้างวินัยให้คนในชาติ

และสร้างโอกาสในการ

เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงให้กับประชาชน

ไม่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไปครับ

ประเทศเราคงจะแข่งขันกับชาติชั้นนำเขาลำบาก

แค่แข่งกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันยังแย่

.

แล้วเราทำอะไรได้บ้าง?

ผมไม่ได้นำเสนอบทความนี้เพื่อให้หลาย ๆ ท่านที่อาจจะอยู่ในกลุ่ม "คนส่วนใหญ่" ของประเทศต้อง "หดหู่" นะครับ แต่หากคุณกำลังติดอยู่ในกับดักคนรายได้น้อย สิ่งที่คุณต้องเริ่มทำในวันนี้ โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลไหนมาช่วย คือ...

- พัฒนาตัวเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

- หาสิ่งที่รักให้เจอ เพราะเมื่อหาเจอ เท่ากับคุณหา "กุญแจ" สู่ความสำเร็จที่แท้จรีิงในชีวิตได้แล้ว

- ตั้งเป้าหมาย วางแผน ประเมิน วิเคราะห ปรับแต่ง แล้วเดิมตามแบบไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดหมาย

.

ไม่ต้องคิด "เปลี่ยนประเทศไทย" ครับ

แค่ "เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น" ทุก ๆ วันก็พอ

ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

.

มารุต เมฆลอย

นักธุรกิจภาษาและนักพัฒนาชีวิต

13 views0 comments

Services/บริการ 

งานแปล และงานเขียนเชิงโฆษณา

บริการล่ามและพิธีกรสองภาษา

งานแปลและงานเขียนเชิงธุรกิจ

ถอดสคริปต์จาก VDO/DVD และแปลสคริปต์

ปรึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดตัวอีเว้นท์

bottom of page